Velkommen

 

ØRNEHOLDET

 

Hvad er Ørneholdet

Ørneholdet startede med en 6-8 medlemmer i 1994, som aftalte at mødes tidlig morgen. Det er kendetegnende for Ørneholdet, at der kæmpes og det gælder ikke om at vinde, men om  ikke at tabe. Det har udviklet sig til, at der møder 30-40 hver lørdag eller søndag, så tidligt at

mange endnu ikke har tænkt på at stå op. Uanset vejr regn, sne, blæst møder man op. Men det kan blive aflyst vejrligt.

Der har i 1997 været 92 forskellige medlemmer af Ørnehøj Golfklub med på Ørneholdet.

Det er åbent for alle med HCP under 42. Det er en god måde at komme ind i klubbens sociale

fællesskab, som det gerne skulle være.

Ørneholdet er ikke en lukket klub, men en mulighed for at lære andre at kende, på en god måde. Alle er lige, alle spiller mod alle, det sker ved lodtrækning, høj-HCP mod lav-HCP, alle lærer af hinanden, også hurtig spil, at lukke igennem, regler og etikker, ikke mindst socialt samvær. Det giver liv i klubhuset.

I 1997 har Ørneholdet spillet 44 uger lørdag eller søndag, kun 6 weekender har banen

været lukket på grund af sne, tø, eller match. De 92 forskellige medlemmer af Ørnehøj Golfklub har været ude at spille 1013 gange d.v.s.  23 i gennemsnit pr gang på Ørneholdet.

Ørneholdet er meget fleksibelt, i den lyse tid starter første bold kl. 7,30, og banen er fuldt

udnyttet, hvor der ellers kun ville være et enkelt hold der dukker op.

Min logik siger, det er bedre at 30-40 medlemmer af Ørnehøj Golfklub udnytter banen på det

stille tidspunkt, i stedet for at booke tider hvor andre også er stået op og booker tider. 

B mennesker står ikke op kl. 6.00 en søndag morgen for at spille golf i regnvejr.

Hvis de 40 medlemmer af Ørnehøj Golfklub som spiller på Ørneholdet ikke brugte den mulighed, for at gå tidlig ud, ville de belaste banen i løbet af dagen, for golf det vil de spille, mit skøn er at 20-25 personer ikke kan komme ud at spille golf på grund af alle tider er booket.

Hvis  ikke lige der er 4 som kan gå ud sammen, bliver det 2 og 3 bolde, som må vente på langsomme 4 bolde.

 

Vi kender alle til langsomt spil i matcher- til daglig og især i weekends.

 

Men har man gjort det til en vane at gå hurtig frem på banen

-  rationalisere tiden bedst mulig

-  hurtig væk fra green

-  skrive scorekort mens andre slår ud

-  hav jernet parat når bolden nås

-  følge medspillers bold så den er let at finde

-  lukke igennem efter 30 sekunders leden, o.s.v.

-  tænke selv

 -  så kommer det hurtige spil af sig selv.

Der skal samtidig tages hensyn til dem som ikke er så hurtig til bens, og ikke har så meget luft,

Nogle skal også vænnes fra kaninklubben, hvor man bruger 2½- 3 timer om 9 huller.

Det kan man også lære på Ørneholdet.

Ventetid er der ingen som holder af, men banekontrollen er en stor hjælp.

Er der en håbløs ophobning, kan det jo nemt være 4-8 bolde  længere fremme, det er galt,

så hjælper det lidt at lukke igennem, hvis hullerne er fyldt ud indtil stopbolden.

 

Stort ønske!   Mere banekontrol til at afhjælpe langsomme bolde , som har ledige huller foran sig.

 

Socialt samvær giver liv i klubhuset, “ hvor godtfolk er kommer godtfolk til”. 

 

Jeg håber at ovenstående har givet et fingerpeg om at Ørneholdet ikke er til for genere andre,

men udelukkende en måde at få noget samlet socialt spil og samvær, foruden en god måde for nye

medlemmer af Ørnehøj Golfklub at blive indsluset i Golfklubben.

Vi møder tidlig til gavn for klubbens medlemmer, som spiller senere. 

Med venlig hilsen

 

 

Freddi Nielsen

 

 

Redig. 17. 11 2013